White Boy Learning Burmese

The journey of an average white guy trying to learn a non-Indo-European language

ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ့္ျမန္မာလူမ်ိဳးပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီဖုစ္တ္ ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ေရးထားပါတယ္ဗ်ာ့။ ထားပါေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္အေၾကာင္းနည္းနည္းေရးျပပါမယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္က တကၠသိုလ္မွာ Junior (တတိယာႏွစ္)ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္တကၠသိုလ္ရဲ႕ အ႐ြယ္က ႀကီးလည္းႀကီးတယ္ ႀကီးလည္းမႀကီးပါဘူး။ အဲဒီတကၠသိုလ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္က ဂ်ာမန္ဘာသာနဲ႔စပိန္ဘာသာတက္ေနပါတယ္။ (တကၠသိုလ္ပထမပြဲ႕ရဖို႔)

ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၁၀ႏွစ္ေလာက္တုန္းက တစ္ပတ္တစ္ခါေတြ႕တဲ့ လိုအပ္တဲ့အေျခခံမူလတန္းတက္ေက်ာင္း အတန္းေတြကိုတက္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ စပိန္ဘာသာကိုသင္ယူတာစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျချပဳရတဲ့ေဝါဟာရကို၊ ဘယ္လိုေရတြက္တာကို၊ နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔စကားပုံးေတြကိုလည္း သင္ယူခဲ့ၾကပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒါကိုအကုန္လုံးျမတ္ႏိုးခဲ့ပါတယ္ေလ။ အလယ္တန္းတက္ေက်ာင္းမွာေတာ့ စပိန္ဘာသာရဲ႕သဒၵါကိုေလ့လာတာစခဲ့ပါတယ္။ သတၱမတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ အိမ္မွာ စိပန္ဘာသာလိုမေျပာတဲ့လူေတာင္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္စကားေျပာအမႈအရာနဲ႔စာေရးအမႈအရာေတြကို အံ့ဩျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္အနားယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အခုေတာ့ ျမန္မာဘာသာ နဲ႔ ဂ်ာမန္ဘာသာအေၾကာင္းေဆြးေႏြးတာစပါမယ္။ ဒီဘာသာစကားႏွစ္ခု အတူတကြ သင္ယူတာစတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တာက ျမန္မာဘာသာကို ဂ်ာမန္ဘာသာကိုထက္ လတစ္ခ်ိဳ႕အေရွ႕မွစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ယ္က်ယ္လျပန္႔ျပန္႔ အခ်ိန္အတူေလ့လာတာစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အထက္တန္းေက်ာင္းဒုတိရာႏွစ္ရဲ႕ အဆုံးနီးမွာ ကၽြန္ေတာ့္ ဇီဝေဗဒအတန္းမွာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ စပိန္ဘာသာေလ့လာျခင္းေတြအေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈေတြအေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္စိတ္ဝင္းစားမိတယ္။ ဒါမို႔လို႔ သူ႕ကို ဘယ္ကလာလဲလို႔ေမးေပးတယ္။ သူက “ဗမာျပည္က”လို႔ေျဖတယ္။ ကိုယ့္တို႔ၿမိဳ႕မွာေနတဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း နည္းနည္းသိခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔အေၾကာင္း ဆိုးဝါးတဲ့ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ဆြဲယူျခင္းမ်ားစြာေျပာဆိုျပခဲ့ၿပီ။ Laundromatမွာျဖစ္တဲ့အေျခအေနမို႔လို႔ ဒီေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ဆြဲယူျခင္းေတြ ေျပာဆိုျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီ laundromatထဲမွာ “ဗမာ”လူမ်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ကြမ္းသီး ၾကမ္းျပင္ေပၚကိုေတြးခဲ့ၾကတယ္။ ထိုေနာက္ အဂၤလိပ္လို နဲ႔ ျမန္မာလို “ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ဘယ္သူမွဝင္မသြားရ”ဆိုတဲ့ သေကၤတတစ္ခု စာထည့္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပါ့ အဲ့ဒီအဂၤလိပ္သေကၤတမို႔လို႔ ဖို႔ဝိန္းၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ မေရွးဆန္သူအားလုံးက အဲဒီ laundromatရဲ႕ပိုင္ရွင္ေတြကို ငိုေႂကြးခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီမေရွးဆန္သူေတြက ပိုင္ရွင္ေတြက လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးဝါဒီေတြျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ၾကားရတာက ဒီကြမ္းသီးေတြးတဲ့လူရဲ႕အမ်ားစုက အစၥလမ္းဘာသာဝင္ျဖစ္ၾကတယ္။ (မေသခ်ာဘူး။ လူတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲ့လို ေျပာျပခဲ့တာဘဲေနာ္။) အဲဒီေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို အစၥလမ္းဘာသာဝင္ျဖစ္လား မျဖစ္လားဆိုေတာ့ ေမးေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါ့ကို “မျဖစ္ဘူးေလ။ ကၽြန္မ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေပါ့” က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ခဏခဏသူနဲ႔ ျမန္မာဥစၥာေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီ။ တစ္ေန႔မွာ ဘယ္လို သူ႕နာမည္ေရးထားတာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုျပခဲ့တယ္။ မသူဇာ ထိုေနာက္ အဲဒါျမန္မာလိုေရးတတ္တဲ့တစ္ခုတည္းျဖစ္တာဘဲလို႔ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ အကၡရာ အံ့ဩစရာဘဲလို႔ၾကည့္တယ္လို႔ထင္ခဲ့တယ္လို႔ သူ႕မတတ္ျခင္းအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မွာကိစၥလုံးဝမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဆက္လက္ၿပီးလတြင္မွာ ဗမာဘာသာကိုသင္ယူေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ နည္းလမ္းမွမဆိုးကိုၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

 • ေတြ႕ႏိုင္တဲ့စာအုပ္မ်ားကိုစုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ (မေကာင္းတဲ့ Burmese For Beginnersဆိုတဲ့စာအုပ္ကိုလည္း ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲ့စာအုပ္ေတာင္ အကၡရာနဲ႔ေဝါဟာရသင္ေအာင္ကူညီလို႔ ေက်းဇူးနည္းနည္းတင္တာပဲ)
 • လုံးဝနားမလည္ေပမယ့္ေတာင္ ျမန္မာသီခ်င္းေတြကိုနားေထာင္ၿပီး ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ကားေတြကို ၾကည့္တာႀကိဳးစားခဲ့တယ္။
 • ျမန္မာလူငယ္မ်ားစြာသုံးၾကတယ္မို႔လို႔ Gtalk နဲ႔ ooVooလို ခ်က္ programsေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ေဆြးေႏြးကြမ္းက်င္မႈတိုးတက္ေအာင္ သုံးခဲ့ပါတယ္။
 • လမ္းေပၚမွာ လုံးဝမခင္တဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကိုလာေတြ႕ၿပီး (ကၽြန္ေတာ္ အဓမၼက်င့္သူ မဟုတ္ဘူး ေျပာျပတဲ့ေနာက္… ဟားဟား စတာဘဲ အဲဒါကိုမလုပ္ဘူး။) သူတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္။
 • ျမန္မာလိုကိုးကြယ္တဲ့ဘုရားေက်ာင္းကိုသြားတာစခဲ့ပါတယ္။
 • အခုမမွတ္မိႏိုင္တဲ့အရာမ်ားစြာကိုလည္းလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

သုံးႏွစ္ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီမွာဘဲ! ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျပည့္စုံျခင္းရဲ႕ေနရာမွာ နီးနီးပါးပါးရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာလိုေျပာတာ ဆိုးလည္းသိပ္မဆိုးဘူး။ ဒီဗြီဒီယိုမို႔လို႔ YouTubeေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ျမင္မႈနည္းနည္းရၿပီ။ အဲဒီဗြီဒီယိုတြင္ ကၽြန္ေတာ္သီခ်င္းဆိုျပတာေၾကာက္တာေပမယ့္ လူတစ္ခ်ိဳ႕ အံ့ဩျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ လူမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘယ္လို႔ ဒီလုပ္ငန္းတာဝန္ကိုၿပီးလို႔ရတာလဲလို႔ ေမးေပးတယ္ၿပီး ေကာင္းတဲ့ နဲ႔ ဆိုးတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြရဲ႕အမ်ားစုဟာ အားလုံးျမင္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွာရွိေသးလို႔ထင္ခဲ့တဲ့ေၾကာင့္ အင္တာနက္ေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေလ့လာျခင္းေတြ ပို႔တင္မယ္လို႔ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အလုပ္ကို ဂုဏ္ယူတယ္ေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ နဲ႔ လုံးဝမခင္တဲ့လူေတြရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမဲ့ ဒီေလာက္ဘယ္ေတာ့မွမတိုးတက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး လို႔သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခားဘာသာစကားေတြေလ့လာေနတဲ့လူေတြကို အႀကံညဏ္နဲ႔အကူအညီေပးေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ အသိတရားကိုေဝသင့္တယ္လို႔ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။ (ဒါေပမယ့္ ဗမာဘာသာကိုေလ့လာခ်င္တဲ့လူတစ္ေယာက္အတြက္ ဒီ website အသုံးအဝင္ဆုံးမွာဘဲ 😉 ).

Advertisements

2 thoughts on “ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း

 1. ဗမာဘာသာ နဲ့ ျမန္မာ ဘာသာ ဘာကြာသလဲသိလား? question တစ္ခုလို့သေဘာထားျပီးေျဖေပးပါ. ေနာက္ျပီး ( ျမန္မာဘာသာကို ဂ်ာမန္ဘာသာကိုထက္ လတစ္ခ်ိဳ႕အေရွ႕မွစခဲ့ပါတယ္) ဒီအေရးအသားမွားေနတယ္. ျမန္မာဘာသာကို ဂ်ာမန္ဘာသာထက္ လတစ္ခ်ိဳ႕အေရွ႕မွစခဲ့ပါတယ္( ကို) ႏွစ္ခါထပ္ေနေတာ့ ဆိုလိုရင္းမွားေနတာေပါ့ ဒီလိုမေရးဘဲ ( ျမန္မာဘာသာကို ဂ်ာမန္ဘာသာထက္ လအခ်ိဳ့ေစာသင္ခဲ့တယ္)ဆိုလည္းရတယ္။ဒါကပိုနားလည္လြယ္တယ္။

  • ဗမာဘာသာ နဲ့ ျမန္မာ ဘာသာ ဘာကြာသလဲသိလား?

   သိတယ္။ ဗမာစကားက ဗမာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဘာသာစကားပါ။ ျမန္မာစကားကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဘာသာစကား။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s