White Boy Learning Burmese

The journey of an average white guy trying to learn a non-Indo-European language

Vocab — ေဝါဟာရ

Current Vocab Headaches — ေခတ္ေပၚ ေခါင္းကုိက္ေနတ့ဲ ေဝါဟာရ။

As of Friday, Jan. 25, 2013 (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရယ္ ေသာၾကာေန႔)

အခြင့္အေရယူတယ္ = take advantage of something

ကစား = play (a sport or with body)

ေဆာ့ = play (with a doll or video game)

(ႏုိ႔)တုိက္တယ္ = breast feed (အရည္ဆိုရင္ တိုက္တယ္လို့ေျပာတယ္..အဖတ္(chew-able food)ဆိုရင္ေကြ်းတယ္လိုွ့ေျပာတယ္)

အခ်င္းခ်င္းလဲ(လွယ္)တယ္ = to mutually exchange sth.

မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ = auspicious morning

ကံေကာင္းေသာ။ ကံလိုက္ေသာ။ = lucky

လာရင္ မုန္႕ေကြၽးမယ္= “If you come, I will treat you [out]”.

ျမတ္ႏုိးတယ္ = adore

ဟိန္းေတြးတာလညး္ မွန္ပါတယ္” =Hein’s thoughts are also correct.

ခ်စ္မိတယ္= suddenly fall in love

မုိးမိတယ္= get rained on

အေအးမိတယ္= to get cold

(object)မွေရွာင္ရွားရန္ = avoid (object)

တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တယ္ = egotistical

ေအာင္စာရင္း= result

စိုးရိမ္သည္ = to be afraid

ငွက္ေပ်ာသီး = banana

ေသနပ္/ေသနတ္ = gun

ပုံတူမ်ိဴးပြားသည္ = to clone sth.

ၾကည့္႐ုံးနဲ႔သိသည္ = to know by looking

အခ်ိန္ကုန္သြားတယ္” = “Time flies”

ပါးေဖာင္းတယ္” = “Cheek is chubby”.

ေရရာေသာ= apparent | မေရရာေသာ= vague

ခိုးေျပးတယ္= elope

(ေနရာ)မွာၾကီးျပင္းတယ္ = To grow up somewhere.

ေလယူေလသိမ္း = enunciation and intonation

အမူအရာ (အုိက္တင္)= acting, expression (ရွက္တ့ဲ~), behavior (ႏႈတ္~| ကုိယ္~)

–သဖြယ္= particle suffixed to a noun to denote similitude (equivalent in usage to adverbs ‘as’, ‘like’) (as in မိဘၾကင္နာ-).

ေလျဖတ္သည္ = to have a stroke.  (Lit. air+cut)

ႏုိင္ငံေရး – Politics

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ – Nationalism
အရင္းရွင္စနစ္ – Capitalism
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ – Communism
 ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအက်ဥ္းသား – Political Prisoner
ရာဇဝတ္မႈ – Crime
ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသား – Criminal
တစ္ေန့ေန့တြင္ – One day…
ေနအိမ္အနီးေတြင္ – near the residence
ကြမ္းယာ – betel nut
ရည္မွန္းထားသည္ = ေမွ်ာ္လင့္သည္
ငေပါ= a madman
“ဗုဒၶတရားေတာ္ကုိ အလြတ္ရေတာင္မွ ကိေလသာအဆုံျဖစ္တ့ဲ နိဗၺာန္အထိ ဆရာေကာင္းရွိဖုိ့လုိတယ္။” = “Even if you memorize the Buddha’s teachings by heart, you’ll need a good teacher until you attain Nibbana.”
“တရားအားထုတ္ဖုိ့ဘဲ လာခ့ဲတာ” – “[I’ve] come here only to meditate.”
“ကြ်န္မလာေတာ့ ရွင္မ်က္စိဖြင့္ေနတယ္ေနာ္။” = “When (as) I come, you open your eyes.”
သေဘာေပါက္သည္= to comprehend/ to appreciate (as in artwork or music)
သေဘာက်သည္= to amuse
ထူဆန္းေသာ= strange
စိတ္ဝင္ၾကက္စြာ= mental purity
ရဟန္းဝတ္သည္= to become a monk
စည္းကမ္း= discipline (n.)
ကတိေပးသည္= to promise
မ႐ုိေသရာေရာက္ေသာ= disrespectful
ရြံစရာေကာင္းေသာ= disgusting
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ…= at the same time…
အေခါက္ေပါင္းမနည္းဘူး။= The construction is not formed.
ရဲေဘာ္ရဲဘက္= အရမ္းခင္တ့ဲသူငယ္ခ်င္း
ေရြးခ်က္တယ္= choose
ထင္တာျမင္တာေတြ ေလွ်ာက္ေရးတယ္= to jot down one’s thoughts and what they see
အိုင္ဒီယာ= idea
တုတ္ထားတာ (N.)= dismissable things ???
ေလ့ (V.) practise; acquire a habit; become a accustomed to; take interest in. (PART.) Particle suffixed to a verb to denote a habit (as in မနက္ေစာေစာထ~ရွိ-).
ေခ်းရတယ္= To borrow (money).
အမွန္က မ___ခ်င္ပါဘူး= “The truth is, I don’t want to _____.”
ထန္းညက္ – jaggery?!?!?!
ေ႐ႊျခည္မႈန္႔ — Wheatlets
ပြဲခံျခင္တယ္ေပါ့ — To call someone an attention whore
အဆင္ေလး = ေစာ္
ေဆးထုိး — trick/trap
Advertisements

4 thoughts on “Vocab — ေဝါဟာရ

 1. မဂၤလာပါ ကိုဝင္းဟိန္း
  မွားတာ နည္းနည္းျပင္ေပးမယ္ေနာ္။

  ေအာင္စာရင္း = result
  စာရင္း ဆိုတာ list ကို ေျပာတာ။ ဥပမာ- ( လုပ္စရာေတြကို စာရင္းခ်ထားဆုိရင္ ) လုပ္စရာေတြကို တန္းစီျပီး ခ်ေရးထားလုိ့ ေျပာတာ။
  အဲဒါကို ေအာင္နဲ့တြဲလုိက္ေတာ့ ေအာင္စာရင္း ျဖစ္သြားေရာ ( တနည္းအားျဖင့္ ေအာင္တဲ့လူမ်ားစာရင္း လုိ့ အဓိပါၸယ္ရတယ္) (အဓိပါၸယ္ = meaning )

  ငွက္ေပ်ာသီး = banana
  ငေပါ ဆိုတာ ရူးေပါေနေသာလူ လုိ့ေျပာတာျဖစ္တယ္။ (ရူး/ေပါ = mad/fool)
  ရူး နဲ့ ေပါ ကလဲ အသံုးအႏွံဳးကြာေသးတယ္။
  ရူးတယ္ဆုိတာ တစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ စိတ္အေျခအေန ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့တာ၊ စိတ္မမွန္ေတာ့တာကို ဆုိလုိတယ္။
  ေပါတယ္ ဆုိတာကေတာ့ ေမြးရာပါ ဦးေႏွာက္မေကာင္းလုိ သူရဲ့စိတ္က ပံုမွန္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွုန္း (၁၀၀ %) အလုပ္မလုပ္ေတာ့တာကို ဆုိလုိတယ္။ (ဦးေႏွာက္=brain)

  ေသနတ္ /ေသနပ္ = gun
  pistol ဆိုတာ ေသနတ္အေသးေလးေတြကိုပဲ ေခၚတာျဖစ္တယ္။က်ည္ဆံထည့္စရာေနရာ ေျခာက္ခုပါတဲ့ ဆံုလည္ေသနတ္ကိုေတာ့ ေျခာက္လံုးပူးလုိ့ ျမန္မာလုိေခၚတယ္။ (ေျခာက္လံုးပူးေသနတ္ = revolver )
  (စက္ေသနတ္ = machine gun)

  ဆက္ၾကိဳးစားပါ။ အားေပးေနမယ္။

 2. မွတ္ထားတဲ့ မွတ္စုေလးက ေကာင္းတယ္… ျမန္မာ စကားပံုေတြ (Proverbs) ေရာ မသိခ်င္ဘူးလား?

 3. ဒီမွာ Jaggery ကိုရွင္းထားတယ္…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jaggery

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s